• Thursday, 7. Dec 2017, 13:45
  • Shaikh Rashid bin Saeed Stadium (Ajman Stadium) (Ajman)
1 : 0
Match minute:
90'
club-logo Ajm
  • 62'
  • 65'
  • 79'
  • 83'
  • 86'
  • 87'
club-logo Hat